Choose Your Language

За БОНА МЕНТЕ

За БОНА МЕНТЕ
  • Проектот БОНА МЕНТЕ Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците се реализира во склоп на п ...

Проектот е финансиран од Европската Унија
jaune

Имплементиран од

logo ann

ZELS-logo